Långsiktig hälsa och välmående

Transform

Varför skall du göra detta

Detta är för dig som vill utvecklas som person och vill ha någon form av förändring i ditt liv. Tillsammans kommer vi under ca 6 månader utforska vilka mål du har och tillsammans jobba för att du skall uppnå dem så att du kan få de förändringarna du vill ha. Det här ger möjligheter till kraftfulla långsiktiga förändringar i ditt liv. 

Vanliga samtalsämnen är tex stresshantering, relationer, hitta motivation och inspiration, karriärfrågor, hälsa.

Du kommer att få utrymme att utforska och filtrera dina tankar vilket gör att du blir medveten om vilka förändringar du kan göra eller vad som behöver vara annorlunda för att du ska livsbalans och må bra. 

Känner du dig omotiverad, stressad, nedstämd, svårt att hitta inspiration eller att du inte presterar som du brukar. Kanske är det så att du vet vad du vill, kanske är det så att du har en känsla i kroppen att något saknas. Det kan finnas många olika anledningar till att man inte riktigt är i balans. Är man inte i balans är det svårt att hitta energi, motivation och glädje. Utan det är det svårt att må riktigt bra, och ens välmående är viktigt. När den pusselbiten är på plats brukar alla andra enkelt falla på plats.

 

Detta är vad som ingår

  • -Första samtalet à 30 minuter är kostnadsfritt. 

 

  • -1,5-2 timmars samtal för att ta reda på dina långsiktiga mål. 

 

  • -12 x 1 timmes samtal ansikte mot ansikte, Skype, Zoom eller telefon.

 

  • -Fri e-post tillgång till mig för feedback och samtal kring framstegen.

 

  • -Upp till 4 stycken 15 minuters nödsamtal som kan hållas med kort framförhållning.

 

  • -Coachingverktyg. 

 

  • -Feedback och läxor.

Pris 7995 kr (Inkl. moms för privatpersoner. Exkl. moms för företag). Möjlighet till delbetalning finns.

Under dina samtal kommer du

 

-Utforska dina tankar.

 

-Skapa en tydlig handlingsplan så att du kan fortsätta att på ett  effektivt sätt arbeta mot dina mål. 

 

-Lära dig vilka vanor som hjälper dig och vilka som motarbetar  dig.

 

-Bygga upp ditt självförtroende.

 

-Få ökad motivation. 

 

-Få insikter som du tidigare inte haft. 

 

-Bli lyssnad på. 

Hur går det till

Samtalen kan ske i möte eller per telefon. Vi lägger tillsammans upp en plan för hur ofta vi skall ha samtalen och under hur lång tid. Det är vanligt att detta program varar ca sex månader. Samtalens längd kan variera men är oftast ca 1 timme.

Vi sätter upp mål och delmål för vad som skall uppnås med coachingen. Dessa mål stäms sedan av kontinuerligt under hela coachingperioden.

Coaching går ut på att på ett intuitivt sätt omväxlande stödja och utmana klienten. Att få klienten att anta utmanande ”hemuppgifter” och att uppmärksamma och fira klientens framgångar. Att vara totalt närvarande och lyssna aktivt, att höra även det som inte sägs. Att ifrågasätta klientens antaganden om sig själv och omvärlden.

Denna typ av samtal leder till nya insikter och en ökad motivation till handling och förändring.

Klienten sätter sina egna gränser för vad som skall behandlas i samtalet. Även jag som coach kommer att sätta gränser och kommer att rekommendera andra typer av samtal, till exempel terapi, om det är mer lämpligt för den aktuella frågeställningen.

Klienten kan känna sig helt trygg i coachingrelationen. Klienten är ALLTID första prioritet hos mig. Jag garanterar fullständig sekretess. Vår coachingrelation är ett partnerskap som bygger på äkthet och ärlighet.

Om Coaching

Coaching skapar medvetenhet. Genom att ställa öppna, korta och raka frågor stimuleras du till egen reflektion. Din medvetenhet ökar och därmed också dina möjligheter att välja.

Coachingen hjälper till att omsätta nya insikter i handling och lärande. I coachingprocessen ingår att sätta upp tydliga mål som följs upp kontinuerligt.

Coachingens grundsyn är att alla människor har sina egna svar. Som coacher hjälper vi dig att hitta fram till dina svar.

Helhet och balans är viktigt. Vi ser till hela personen. Det vill säga både till det yrkesmässiga och det privata, det fysiska och det själsliga.

Potentialen i ett litet frö är enormt. Den potential vi människor bär på är lika fantastisk. Att upptäcka och ta till vara den egna potentialen är coachingens huvudsyfte.

Om du har du några frågor, tankar eller vill boka ett kostnadsfritt introsamtal, skicka ett mail så återkommer jag så fort jag kan.  
icf logo.png
Erickson-Certificate-Badge-2019.png