Kickstart

Kickstart

Varför skall du göra detta

Känner du dig omotiverad eller trött. Kanske känner du dig stressad, nedstämd eller att du inte presterar som du brukar. Det kan finnas många olika anledningar till att man är i obalans. Har man inte balans mår man inte riktigt bra, och att må bra är viktigt. När den pusselbiten är på plats brukar alla andra enkelt falla på plats. Kickstart är utformat för att ge dig en snabb boost så att du kan börja göra kraftfulla förändringar i ditt liv. 

 

Du kommer att få utrymme att utforska och filtrera dina tankar vilket gör att du blir medveten om vilka förändringar du kan göra eller vad som behöver vara annorlunda för att du ska må bra. Att få klarhet i vilka förändringar man behöver är ett första steg mot förändring och utveckling.

Det kommer snabbt ge dig energi och motivation för att kickstarta ditt nya liv.

Detta är vad som ingår

  • -Första samtalet à 30 minuter är kostnadsfritt. 

 

  • -1,5-2 utforskande startsamtal.

 

  • -6 x 1 timmes samtal via Skype, Zoom eller telefon.

 

  • -Fri e-post tillgång till mig för feedback och samtal kring framstegen.

 

  • -Upp till 2 stycken 15 minuters nödsamtal som kan hållas med kort framförhållning.

 

  • -Coachingverktyg. 

 

  • -Feedback och läxor.

 

Pris: 5995 kr (Inkl. moms för privatpersoner. Exkl. moms för företag). Möjlighet till delbetalning finns.

Under dina samtal kommer du

-Utforska dina tankar.

 

-Bli utmanad. 

 

-Bli inspirerad och få idéer.

 

-Bli lyssnad på.

 

-Få mer energi och motivation. 

 

Hur går det till

Samtalen kan ske i möte eller per telefon. Vi lägger tillsammans upp en plan för hur ofta vi skall ha samtalen och under hur lång tid. Det är vanligt att en coachingperiod varar mellan tre till sex månader. Samtalens längd kan variera men är oftast ca 1 timma.

Vi sätter upp mål och delmål för vad som skall uppnås med coachingen. Dessa mål stäms sedan av kontinuerligt under hela coachingperioden.

Coaching går ut på att på ett intuitivt sätt omväxlande stödja och utmana klienten. Att få klienten att anta utmanande ”hemuppgifter” och att uppmärksamma och fira klientens framgångar. Att vara totalt närvarande och lyssna aktivt, att höra även det som inte sägs. Att ifrågasätta klientens antaganden om sig själv och omvärlden.

 Denna typ av samtal leder till nya insikter och en ökad motivation till handling och förändring.

Klienten sätter sina egna gränser för vad som skall behandlas i samtalet. Även jag som coach kommer att sätta gränser och kommer att rekommendera andra typer av samtal, till exempel terapi, om det är mer lämpligt för den aktuella frågeställningen.

Klienten kan känna sig helt trygg i coachingrelationen. Klienten är ALLTID första prioritet hos mig. Jag garanterar fullständig sekretess. Vår coachingrelation är ett partnerskap som bygger på äkthet och ärlighet.

Om Coaching

Coaching skapar medvetenhet. Genom att ställa öppna, korta och raka frågor stimuleras du till egen reflektion. Din medvetenhet ökar och därmed också dina möjligheter att välja.

Coachingen hjälper till att omsätta nya insikter i handling och lärande. I coachingprocessen ingår att sätta upp tydliga mål som följs upp kontinuerligt.

Coachingens grundsyn är att alla människor har sina egna svar. Som coacher hjälper vi dig att hitta fram till dina svar.

Helhet och balans är viktigt. Vi ser till hela personen. Det vill säga både till det yrkesmässiga och det privata, det fysiska och det själsliga.

Potentialen i ett litet frö är enormt. Den potential vi människor bär på är lika fantastisk. Att upptäcka och ta till vara den egna potentialen är coachingens huvudsyfte.

Om du har du några frågor, tankar eller vill boka ett kostnadsfritt introsamtal, skicka ett mail så återkommer jag så fort jag kan.  
icf logo.png
Erickson-Certificate-Badge-2019.png